Zwierzęta nowo dodane na stronę:

Wiadomość
 • EU e-Privacy Directive

  Ta strona używa ciasteczek ( cookies ) do logowania, nawigacji oraz podobnych funkcji. Używając naszej strony, zgadzasz się na zamieszczenie plików ciasteczek na twoim urządzeniu.

  Zobacz dokumenty dyrektywy - e-Privacy

Problemy techniczne

Od kilku dni mamy problemy techniczne z naszą stroną internetową.

Pracujemy nad ich rozwiązaniem.

Przepraszamy za utrudnienia!

 

 

VI Elbląska Rewia Kotów ze Schroniska!

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Kota zapraszamy Was serdecznie na VI Rewię Kotów ze Schroniska, którą organizujemy w dniu 16 lutego 2019 roku we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Grunwaldzkiej 135, w godzinach od 12:00 do 15:00.

Podczas tej imprezy zaprezentujemy Wam niektóre koty przebywające obecnie w naszym schronisku. Planujemy również inne atrakcje.
Liczymy na Waszą obecność!

 

 

Świąteczne Spotkania Elblążan

Spotkajmy się podczas Świątecznych Spotkań Elblążan!

Podczas nadchodzących Świątecznych Spotkań Elblążan będzie można wesprzeć podopiecznych naszego schroniska. W akcję, oprócz pracowników Urzędu Miejskiego oraz pracowników i wolontariuszy naszego schroniska, zaangażowani są także uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących.

Do specjalnie oznakowanego namiotu elblążanie będą mogli przynieść niepotrzebne w domu koce, narzuty, ręczniki, smycze, obroże, suchą i mokrą karmę dla psów i kotów, itp. Wszystkie te rzeczy pozwolą naszym zwierzętom przetrwać zimę w lepszych warunkach i zachować dobrą kondycję.

Elblążanie, którzy zechcą wesprzeć schronisko finansowo, będą mogli wrzucić datek do puszki lub zakupić specjalny gadżet m.in. figurki psa lub kota wykonane z włóczki lub z drewna, kubki ze specjalnym nadrukiem, kalendarz na rok 2019 ze zdjęciami schroniskowych psów i kotów, i inne.

Ponadto w sobotę w godzinach od 18:30 do 18:50 i w niedzielę w godzinach od 14:30 do 14:50 – na scenie pod katedrą odbędzie się licytacja przedmiotów i usług ufundowanych przez sponsorów na rzecz naszego schroniska.

Gorąco zapraszamy Was na elbląskie Stare Miasto w sobotę 15.12.2018 w godz. od 11:00 do 21:00 oraz w niedzielę 16.12.2018 w godz. od 11:00 do 18:00!

 

Dzień Kundelka

Dzisiaj obchodzimy Dzień Kundelka!
Życzymy, aby zawsze miały mnóstwo powodów do merdania ogonkiem.

 

Wspiera nas sieć sklepów zoologicznych Zoo Karina!

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że w elbląskim sklepie Zoo Karina - markety zoologiczne ruszyła zbiórka pieniędzy dla naszych podopiecznych.

Każdy, kto chce wesprzeć nasze schronisko, może wrzucić datek do specjalnie oznaczonej puszki. Dziękujemy!


 

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals z siedzibą w Bojanie przy ul. Rzemieślniczej 2 (dalej „OTOZ”) operator internetowej strony informacyjnej dostępnej pod adresem www.otoz.pl (dalej „strona”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: biuro(at)otoz.pl,

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych OTOZ Animals 84-207 Bojano ul. Rzemieślnicza 2

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie za Twoją zgodą podczas odwiedzin naszej witryny lub podczas wykonywania darowizny, lub zgłaszania interwencji niehumanitarnego traktowania zwierząt.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez OTOZ ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych wykonanymi interwencjami lub działaniami mającymi na celu poprawę dobrostanu zwierząt.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu OTOZ , którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ogłoszeń ;
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • prowadzenie badań i analiz strony, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy, poprawy działania strony czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • prowadzenie analiz statystycznych;

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc i wykonać zgłoszoną przez ciebie interwencję lub przyjąć zgłoszenie do analizy:

 • Imię, nazwisko, numer telefonu

Lub jeśli kontaktujesz się w sprawie adopcji, adoptujesz zwierzę lub zostajesz wolontariuszem:

 • Imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, numer dowodu osobistego, pesel oraz adres zamieszkania

Jakie masz uprawnienia wobec OTOZu w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Nie udostępniamy Twoich danych nikomu. Są one wykorzystywanie tylko przez OTOZ Animals w ramach działań stowarzyszenia w celach określonych w poprzednim punkcie.

Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest korzystanie z Google Analytics w celu analizy działania strony oraz projektowaniu rozwiązań, które lepiej pomogą Ci korzystać z naszych witryn internetowych ( schroniska oraz inspektoraty ) W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas potrzebny do realizacji zgłoszenia oraz ewentualnej interwencji oraz po niej w celach:

 • Archiwizacji informacji dotyczących zgłoszonego problemu ( aby uniknąć wielokrotnych wyjazdów do tej samej interwencji oraz w celu zabezpieczenia przed zgłaszaniem interwencji w złej wierze)
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności karnych i cywilnych
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia interwencji.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji akcji informacyjnych oraz promocyjnych ( np. zrywamy łańcuchy ), w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez OTOZ  polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 
PayPal:
1% dla zwierząt